පටන් ගමු

පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් නිසා ගිය දවස් ටිකේම ටිකක් බිසී වෙලා හිටියෙ.
ඉතින් ඔන්න මන් ආයෙම ආව. පටන් ගමු නේද එහෙනම් වැඩේ.

0 අදහස්:

Post a Comment

හිතෙන දෙයක් ලියලම යන්න..